సి.బి.ఐని ఆర్.టి.ఐ చట్టం నుండి మినహాయించడం ఆర్.టి.ఐ చట్టానికే విరుద్ధం

సమాచార హక్కు చట్టం నుండి సి.బి.ఐ (Central Bureau of Investigation) సంస్ధను మినహాయించడం సమాచార హక్కు చట్టానికే విరుద్ధం అని ప్రముఖ ఆర్టీఐ కార్యకర్త అరవింద్ కేజ్రివాల్ తెలిపాడు. అరవింద్ కేజ్రీవాల్ లోక్ పాల్ బిల్లు డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో పౌరసమాజ ప్రతినిధిగా నియమించబడిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రభుత్వం సి.బి.ఐని తన రాజకీయ అవసరాల కోసం వినియోగించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నదనీ, ఆ సంస్ధ ద్వారా రాజకీయ ప్రత్యర్ధులను సాధించడానికే దానిని ఆర్.టి.ఐ చట్టం నుండి మినహాయించడానికి నిర్ణయించిందని అరవింద్…