మరొక పరిమాణాత్మక సడలింపు కార్యక్రమం -ది హిందు

[జనవరి 26 నాటి “Yet another QE programme” సంపాదకీయానికి యధాతధ అనువాదం.] ********* అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ అమలు చేసిన పరిమాణాత్మక సడలింపు (QE – Quantitative Easing) కార్యక్రమం ఉపసంహరణానంతర పరిణామాలతో ప్రపంచ ఆర్ధిక వ్యవస్ధ వేగుతుండగానే సదరు QE పెద్ద శబ్దంతో మళ్ళీ వచ్చేసింది, ఈ సారి యూరప్ నుండి! గతవారం ప్రకటించబడిన యూరోపియన్ QE ని ముందే ఊహించినప్పటికీ, యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ (ఇ.సి.బి) ప్రకటించిన భారీ స్ధాయి బాండ్ల కొనుగోలు…