వివాహాల్లో లైంగిక హింస సర్వ సాధారణం -సర్వే

వైవాహిక జీవితంలో జరుగుతున్న అత్యాచారాలను గుర్తించడానికి సుప్రీం కోర్టు నిరాకరించింది. కోర్టులే కాదు, పార్లమెంటు సభ్యులు కూడా వైవాహిక జీవితంలో అమలయ్యే బలవంతపు లైంగిక జీవనాన్ని గుర్తించడానికి నిరాకరిస్తారు. వివాహంలో లైంగిక హింసను గుర్తించడం అంటే భారత దేశ సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలను అగౌరవపరచడమే అని భావించే మహిళా ఎం.పిలు కూడా మన చట్ట సభల్లో కూర్చొని ఉన్నారు. అలాంటి వారు చివరికి మహిళా కమిషన్ లో సైతం ఆసీనులై ఉండడం ఓ విపత్కర పరిణామం. భారత దేశంలో…