ప్రభుత్వ సాయం కోసమైనా పోలీసుల్తో తలపడాల్సిందే -ఫొటో

‘అసోసియేటెడ్ ప్రెస్’ వార్తా సంస్ధ అందించిన ఈ ఫొటోని ‘ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్’ పత్రిక ప్రచురించింది. పరాగ్వే దేశంలో ‘అసున్సియన్’ (Asuncion) పట్నంలో చోటు చేసుకున్న దృశ్యాలివి. ఆ పట్నంలోని ఓ స్క్వేర్ ని ఆక్రమించడానికి పరాగ్వే దేశంలోని ‘అవా గ్వొరాని’ అనే ఆదిమ జాతి వారు రెండు రోజులుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.  వద్ద ప్రభుత్వ సాయం కోసం వీరు అర్ధిస్తూ ఆ స్క్వేర్ వద్దకు చేరుకున్న వారిని అక్కడి నుండి తొలగించడానికి పోలీసులు ఇలా కరుకు…