కొత్త రు 500, రు 2000 నోట్లు?

SO, IT IS NOT SO GOOD NEWS! అవినీతి నిర్మూలన కోసం అంటూ మోడి ప్రకటించిన నోట్ల రద్దు చర్య అసలు స్వరూపం ఏమిటో అర్ధం అవుతున్నది. పత్రికలు పెద్దగా చెప్పని విషయం ఏమిటంటే త్వరలో కొత్తగా రు 500 నోటు, రు 2000 నోటు ఆర్‌బి‌ఐ ముద్రించబోతున్నదట. ఆ సంగతి కూడా ప్రధాన మంత్రి గారే చెప్పారా లేక ఎవరు చెప్పారన్నది తెలియడం లేదు. ఇండియా టుడే ఇంటర్నెట్ వర్షన్ అది కూడా మోడియే…