యెమెన్ పై అమెరికా మిసైల్ దాడి, ఆత్మరక్షణ కోసం(ట)!

  ఎర్ర సముద్రంలో తిష్ట వేసిన మూడు అమెరికా యుద్ధ నౌకలు ఈ రోజు (గురువారం, అక్టోబర్ 13) యెమెన్ పైన క్షిపణి దాడి చేశాయి. యెమెన్ కు చెందిన రాడార్ నిర్వహణ స్ధలాలను లక్ష్యం చేసుకుని అమెరికా మిలట్రీ ఈ దాడులు చేసింది దాడిలో మూడు రాడార్ నిర్వహణ వసతులు ధ్వంసం అయ్యాయని అమెరికా సగర్వంగా చాటింది.  అమెరికా దాడులకు కారణం?  ఆత్మ రక్షణ! యెమెన్ చాలా చిన్న దేశం. అత్యంత పేద దేశం. సహజ…