ఫిలిప్పైన్స్: హైయన్ మరణాలు పది వేలు?

రాక్షస తుఫాను హైయన్ ధాటికి ఫిలిప్పైన్స్ విలవిలలాడింది. మహా పెను తుఫాను ధాటికి 10,000 మందికి పైగా మరణించి ఉంటారని భయపడుతున్నారు. ఒక్క లేటి ద్వీప రాష్ట్రంలోనే 10,000 మందికి పైగా మరణించారని, సమర్ ద్వీపంలో మరణాలు కూడా కలుపుకుంటే ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుందని ఫిలిప్పైన్స్ అధికారులు చెబుతున్నారు. లేటే రాష్ట్రం మొత్తం దాదాపు నాశనం అయిందని స్ధానిక అధికారులను ఉటంకిస్తూ రష్యా టుడే తెలిపింది. లేటి రాష్ట్రంలో 80 శాతం భాగం పూర్తిగా ధ్వంసం…

ఫిలిప్పైన్స్ ని ఊపేసిన రాక్షస తుఫాను ‘హైయాన్’

ఈ సంవత్సరం ఇప్పటికే అనేక ప్రకృతి విలయాలతో డస్సిపోయిన ఫిలిప్పైన్స్ ను శుక్రవారం మరో భారీ తుఫాను ఊపేసింది. ‘చరిత్రలోనే అది అతి పెద్ద తుఫాను’ అని పత్రికలు చెబుతున్నాయి. సూపర్ టైఫూన్ గా చెబుతున్న ఈ తుఫాను ధాటికి 100 మంది చనిపోయారనీ, ఈ సంఖ్య ఇంకా అనేక రెట్లు పెరగవచ్చని ఫిలిప్పైన్స్ ప్రభుత్వం చెబుతోంది. గంటకు 315 కి.మీ వేగంగా గాలులు వీస్తున్నట్లు రష్యా టుడే తెలిపింది. బ్రిటన్ పత్రిక డెయిలీ మెయిల్, గాలుల…