చైనీయ మంచు పల్లకి ‘వింటర్ వండర్ ల్యాండ్’ -ఫోటోలు

పశ్చిమ దేశాలు గడ్డ కట్టే మంచుతో నిండే చలి సీజన్లకు పెట్టింది పేరు. చైనాలోని అత్యధిక భాగంలోని శీతా కాలం కూడా ఇంచు మించు ఐరోపా దేశాల లాగానే మంచు కింద కప్పబడి పోయి ఉంటుందని అక్కడి నుండి వెలువడే ఫోటోల ద్వారా స్పష్టం అవుతోంది. అంతర్జాతీయ వేడుకలకు గతంలో పెద్దగా చోటివ్వని చైనా ఇప్పుడు అంతకంతకు ఎక్కువగా అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లను నిర్వహిస్తూ టూరిస్టులను సైతం ఆకర్షిస్తోంది. చలి సీజన్ లో చైనా ప్రతి యేటా ‘హార్బిన్…