చీపురు వెనక సందేశం -ది హిందూ ఎడిట్

(ఆం ఆద్మీ చేతిలోని చీపురు కాస్తా ఇప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడి చేతిలోకి వచ్చేసింది. స్వయంగా చీపురు చేతబట్టి ఒక సెంట్రల్ ఢిల్లీలో ఒక పోలీసు స్టేషన్ ఆవరణను శుభ్రం చేయడం ద్వారా ప్రధాని దేశం దృష్టిని గొప్పగా ఆకర్షించారు. కానీ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఒక రోజు ఆర్భాటంతో ముగియడం భారత దేశానికి అనుభవమే. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ‘ప్రజల వద్దకు పాలన’ అధికారులను జనం వద్దకు తేవడం తప్ప సాధించిందేమీ లేదు. వై.ఎస్.ఆర్ ప్రవేశపెట్టిన అనేక…