అమెరికాలో మన ఐ.టి ఉద్యోగులకు 6 రెట్లు తక్కువ జీతం

ప్రపంచ ఐ.టి ఉత్పత్తులకు కేంద్రంగా పేరు పొందిన సిలికాన్ వాలీ (అమెరికా) లో ఓ కంపెనీ, ఇండియా నుండి వచ్చిన ఐ.టి ఉద్యోగులకు అమెరికా ఉద్యోగుల కంటే 6 రెట్లు తక్కువ వేతనం చెల్లిస్తోంది. బెంగుళూరు నుండి తెచ్చుకున్న భారతీయ ఐ.టి ఉద్యోగుల పట్ల చూపుతున్న ఈ వివక్ష గురించి అజ్ఞాత వ్యక్తుల ద్వారా ఫిర్యాదు అందుకున్న లేబర్ డిపార్టుమెంటు వారు తనిఖీ చేసి ఫిర్యాదు నిజమే అని తెలుసుకున్నారు. భారీ తేడాతో తక్కువ వేతనం చెల్లించడమే…