గౌనులు ధరించొద్దు -విదేశీ టూరిస్టులకు మంత్రి సలహా

  ఈ సారి ఏకంగా కేంద్ర మంత్రివర్యులు సాంస్కృతిక పరిరక్షక సేనాధిపతి అవతారం ఎత్తారు. కేంద్ర మంత్రిని గనుక విదేశీయులకు కూడా సాంస్కృతిక పాఠాలు చెప్పే అర్హత, అధికారం తనకు ఉంటుంది అనుకున్నారో ఏమో గాని విదేశీ టూరిస్టులకు వస్త్ర దారుణ విషయమై హెచ్చరికలు చేసేందుకు సిద్ధపడ్డారు. భారత దేశంలోని యాత్రా స్ధలాలను చూసేందుకు వచ్చే విదేశీ మహిళలు గౌనులు ధరించడం మానుకోవాలని ఉపదేశం దేశారు. భారత దేశ పౌరులకు సంస్కృతీ పాఠాలు నేర్పే కర్తవ్యాన్ని హిందుత్వ…