బీహార్: రెండు తీర్పులు -కార్టూన్

మహమ్మద్ షహాబుద్దీన్ బీహార్ లో పేరు మోసిన రౌడీ. కానీ ఆయన లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కి సన్నిహితుడు. బీహార్ ప్రభుత్వం కూడా లాలూ దయతోనే నడుస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమారే అయినా, ఎం‌ఎల్‌ఏ లు ఎక్కువ మంది లాలూ పార్టీ వాళ్ళే. దాంతో హై కోర్టులో షాబుద్దీన్ బెయిల్ కి వ్యతిరేకంగా వాదించే పనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూనుకోలేదు. 17 నెలల పాటు చార్జి షీటు మోపలేదు. పాట్నా హై కోర్టు ఆయనకి బెయిల్ ఇవ్వక…