వైట్ హౌస్ లాక్ డౌన్ -ఫోటోలు

శ్వేత భవనం ఎవరికీ ప్రవేశం లేకుండా దిగ్బంధనం వివిధ చేశారని వార్తా సంస్ధలు తెలిపాయి. పశ్చిమ పత్రికలు ఒక లాక్ డౌన్ పరిస్ధితి గురించే చెప్పగా, రష్యా టుడే పత్రిక 24 గంటల పరిధిలో రెండు సార్లు లాక్ డౌన్ ప్రకటించారని తెలిపింది. శ్వేత భవనం రక్షణకు ప్రమాదం ఏర్పడిందని భావించినప్పుడు లాక్ డౌన్ ప్రకటిస్తారు. పరిసరాలలో ట్రాఫిక్ ను నిషేధిస్తారు. పాదాచారుల కదలికలను సైతం అడ్డుకుంటారు. భద్రతా చర్యలను మరింత కట్టుదిట్టం చేస్తారు. ప్రమాద పరిస్ధితి…