కులాంతర వివాహం: కూతురిని గోడకి కొట్టి చంపిన తండ్రి

ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నందుకు తమిళనాడులో ఓ తండ్రి తన కూతురి తలను గోడకేసి కొట్టి చంపేశాడు. తల్లిదండ్రులకు చెప్పకుండా ప్రేమ వివాహం చేసుకుని తమ మానాన తాము బతుకుతున్న జంటను పోలీసులు వెతికి పట్టుకొచ్చి వారి వివాహాన్ని దగ్గరుండి మరీ రద్దు చేశారు. వివాహం రద్దుకు అమ్మాయి, అబ్బాయి ఇద్దరు మనఃపూర్వకంగానే అంగీకరించాని బంధువులు చెబుతున్నారు. పోలీసు స్టేషన్ లో వివాహం రద్దు చేయించి ఇంటికి వచ్చాక కూతురు మళ్ళీ అబ్బాయితో ఫోన్ లో మాట్లాడడం సహించలేని…