డాక్టర్ కన్హయ్య కుమార్, MBBS!

ఫస్ట్ పోస్ట్ పత్రిక (వెబ్ సైట్) విభిన్నంగా పరాచికాలాడింది. కన్హయ్య ముంబై రాక మునుపే ఆయన తరపున సెల్ఫ్ గోల్ కొట్టేసుకున్న హిందూత్వ సంస్ధలు ప్రస్తుతం పత్రికలకు, ఛానెళ్లకు విందు భోజనం అయ్యాయి. ఏప్రిల్ 23 తేదీన కన్హయ్య ముంబైలో ప్రసంగించనున్నాడు. ఆయనను రాకుండా అడ్డుకుంటామని ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి చెప్పిన వివిధ సంస్ధలలో వీర్ సేన ఒకటి. దాని నేత నిరంజన్ పాల్ ఏమన్నారంటే… “దేశాన్ని ముక్కలు చేస్తానని బెదిరించిన కన్హయ్యా తన Ph D…