అమెరికా కాన్సలార్ సిబ్బంది ఐ.డి కార్డుల ఉపసంహరణ

ఇండియాలోని అమెరికా కాన్సలార్ సిబ్బందికి జారీ చేసిన ఐ.డి కార్డులను ఉపసంహరించుకున్నట్లు భారత ప్రభుత్వం మంగళవారం ప్రకటించింది. ఉపసంహరించుకున్న ఐ.డి కార్డుల స్ధానంలో సరిగ్గా అమెరికాలో భారత కాన్సలార్ సిబ్బందికి జారీ చేసిన కార్డుల తరహాలోనే కొత్త కార్డులు జారీ చేస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అమెరికా కాన్సలార్ సిబ్బంది కుటుంబ సభ్యులకు ఇచ్చిన ఐ.డి కార్డులను పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. అమెరికాలో భారత సిబ్బంది కుటుంబ సభ్యులకు ఐ.డి కార్డులేమీ ఇవ్వలేదనీ అందువలన అమెరికా సిబ్బంది…