అంబేద్కర్ విగ్రహ పూజా పందెం -కార్టూన్

ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు ఎంతకైనా తెగించేలా చేస్తాయి. రాజకీయ, ఆర్ధిక అవినీతికి వ్యతిరేకంగా జన్మించిన పార్టీ ఎఎపి. ఆ పార్టీ కూడా గెలవడం కోసం తన స్ధాపనా సూత్రాలను కూడా వదిలిపెట్టి అభ్యర్ధులను నిలబెట్టిందని మాజీ అన్నా బృందం సభ్యుడు ప్రశాంత్ భూషణ్ బహిరంగంగా పత్రికలకు ఎక్కవలసిన పరిస్ధితి! అంబేద్కర్ 125వ శత జయంతి ఉత్సవాలను గ్రాండ్ గా జరిపేందుకు కాంగ్రెస్, బి.జె.పి లు శాయశక్తుల ఎలా కృషి చేస్తున్నాయో మొన్నటి ది హిందు సంపాదకీయం “Admiration…