అమెరికాలో హిందూ ఆలయంపై విద్వేష దాడి

హిందూ జాతీయవాద నేత భారత ప్రధానిగా ఉండగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీ లోనే అనేక చర్చిలపై దాడులు జరుగుతున్న నేపధ్యంలో అమెరికాలో ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఓ హిందు ఆలయంపై విద్వేషపూరిత దాడి జరిగింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామా భారత్ నుండి వెళ్తూ వెళ్తూ మైనారిటీ మతావలంబకుల హక్కులను కాపాడాలని హిత బోధ చేసి వెళ్లారు. ఆయన సందేశానికి కొనసాగింపుగానా అన్నట్లుగా ఇప్పుడు ఆయన అధ్యక్షరికంలో ఇక్కడి చర్చిలపై దాడికి ప్రతి చర్య అమెరికా నేలపై చోటు చేసుకుంది.…