కొత్త ధీమ్ సెట్ చేశాను!

‘జాతీయ అంతర్జాతీయ వార్తలు, విశ్లేషణ’ లేదా తెలుగువార్తలు వెబ్ సైట్ కు కొత్త ధీమ్ సెట్ చేశాను. దాని పేరు బ్రాడ్ షీట్. ఇది ప్రీమియం ధీమ్. అంటే వర్డ్ ప్రెస్ వాళ్ళు మంచి డిజైన్ లు తయారు చేసి అమ్మకానికి పెడతారు. వాటిని కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. మరి డబ్బు! నేనేమీ డబ్బు త్యాగం చేసేయలేదు. నా వెబ్ సైట్ లో వర్డ్ ప్రెస్ వాళ్ళ యాడ్ లు కనిపిస్తున్నాయి కదా. వాటికి సంబంధించిన ఆదాయంలో కొంత…