గడ్డకట్టిన సరస్సే ఐసు గుహలకు వంతెన… -ఫోటోలు

ఒక్కోసారి అమెరికా వాసులంత అదృష్టవంతులు ఉండరేమో అనిపిస్తుంది. అందుకు వారిపైన ఈర్ష్య కలుగుతుంది. దానికి కారణం అమెరికా సాధించిందంటున్న అభివృద్ధి కాదు. అమెరికా భూభాగంపైన అక్కడి ప్రజానీకానికి అందుబాటులో ఉన్న విస్తారమైన, వైవిధ్య భరితమైన ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలు. ఫొటోల్లో సైతం గుండెలు ఆవిసిపోయేలా చేసే నయాగరా జలపాతం వారి సొంతమే కదా. కాసిని శతాబ్దాల్లోనే సీజన్ల వారీ సంస్కృతీ సంరంభాలకు అమెరికా ఆలవాలం అయిందంటే కారణం అక్కడి ప్రకృతి నిర్మాణాలే.  అమెరికాకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన అటువంటి…