లాస్ ఏంజిలిస్: మహాగ్నికీలల్లో నివాస భవనాలు -ఫోటోలు

లాస్ ఏంజిలిస్ నగరంలో నిర్మాణంలో ఉన్న నివాస భవనాలు రెండు అగ్ని కీలలకు ఆహుతి అవుతున్నాయి. భవనాలను నిలువునా దహించివేస్తూ ఆకాశాన్ని తాకుతున్న మంటల టవర్ కు సంబంధించిన ఫోటోలను పలువురు పౌరులు సోషల్ వెబ్ సైట్లలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అగ్ని ప్రమాదం వల్ల రెండు ఫ్రీ వే లను మూసేసినట్లు పత్రికలు తెలిపాయి. 250 మందికి పైగా అగ్నిమాపక సిబ్బంది శ్రమిస్తూ మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అగ్ని ప్రమాదానికి కారణం ఏమిటో ఇంతవరకు అంతుబట్టలేదని…