స్ట్రాస్ కాన్‌పై లైంగిక ఆరోపణల్ని నమ్మని ఫ్రాన్సు దేశీయులు

లైంగిక ఆరోపణల్ని ఎదుర్కోంటున్న ఐ.ఎం.ఎఫ్ అధ్యక్షుడు డొమినిక్ స్ట్రాస్ కాన్ కి స్వదేశంలో గట్టి మద్దతు లభిస్తోంది. ఫ్రాన్సు ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు నికొలస్ సర్కోజి 2012 ఎన్నికల్లో పోటి చేయాలని భావిస్తున్నాడు. ఆయన అప్రూవల్ రేటింగా బాగా పడిపోయి ఉంది. అతని పై సోషలిస్టు పార్టీ అభ్యర్ధిగా కాన్ పోటీచేస్తాడని అందరూ భావిస్తున్న దశలో తాజా ఘటన జరిగింది. అధ్యక్ష అభ్యర్ధిగా కాన్ అప్రూవల్ రేటింగ్ అందరికీ అందనంత ఎత్తులో ఉంది. ఆయన ఇంకా తన అభ్యర్దిత్వాన్ని…