ఇంకా చావలేదా? అని మోడి ఫోన్ లో తిట్టారు! -ఇంటర్వ్యూ

రూపాబెహన్ మోడి పార్శీ కుటుంబానికి చెందిన మహిళ. గుల్బర్గ్ సొసైటీలోనే ఆమె ఇల్లు కూడా ఉన్నది. హిందూ మతం పేరుతో రెచ్చిపోయిన రౌడీ మూకల స్వైర విహారం నుండి రక్షించుకోవటానికి ఆమె తన కూతురు, కొడుకుతో కలిసి కాంగ్రెస్ ఎం‌పి ఎహసాన్ జాఫ్రీ ఇంటిలో తలదాచుకుంది. ముఖ్యమంత్రి మోడీకి ఫోన్ చేసి రక్షణ కోరాలని ఎహసాన్ జాఫ్రీకి చెప్పిన వారిలో రూప ఒకరు. గేటు పేల్చివేసి లోపలికి దూసుకు వచ్చిన హిందూ మూకలు ఎహసాన్ జాఫ్రీని బైటికి…