భారత జలాంతర్గాముల రహస్యాలు లీక్

  రహస్యాల లీకేజి వ్యవహారం ఇండియాకూ చేరింది. భారత దేశానికి సరఫరా చేయడానికి ఫ్రాన్స్ కంపెనీ నిర్మిస్తున్న జలాంతర్గాముల రహస్యాలు పత్రికలకు లీక్ అయ్యాయి. దాదాపు 22,000 పేజీలకు పైగా పత్రాలు -జలాంతర్గాములు సంబంధించినవి- లీక్ అయ్యాయని పలు పత్రికలు తెలియజేశాయి. జలాంతర్గామి రహస్యాలు 22,000 పేజీల వరకు ఉండడం ఏమిటో అర్ధం కాని విషయం. ఎంత అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అయినప్పటికీ వేల పేజీల తరబడి నిండి ఉంటాయా అన్నది అనుమానాస్పదం. బహుశా జలాంతర్గాములు సంబంధించిన…