బ్రెగ్జిట్ తర్వాత… -కార్టూన్ లలో

అందరిలాగే కార్టూనిస్టులూ బ్రెగ్జిట్ కు స్పందించారు. వారి వారి ప్రయోజనాలకు తగినట్లుగానే ఆయా పత్రికలు, కార్టూనిస్టులు స్పందించారు. బహుళజాతి కంపెనీల పోషణలోని పశ్చిమ పత్రికలు బ్రెగ్జిట్ ఓటును దూషిస్తూనో, ఎకసక్కెం చేస్తూనో కార్టూన్ లు ప్రచురించగా బ్రెగ్జిట్ సానుకూలుర స్పందన కాస్త వాస్తవాలకు దగ్గరగా తమ గీతల్లో స్పందించారు. ఈ రెండో రకం కార్టూన్ లు వ్యక్తిగతంగా ట్విట్టర్ ద్వారా మాత్రమే పబ్లిష్ చేసుకునే అవకాశం లభించింది. మొదటి రకం కార్టూన్ లకు ప్రధాన స్రవంతి పత్రికలలో…