ఒంటకే: హఠాత్తుగా బద్దలై ట్రెక్కర్లను చంపేసింది -ఫోటోలు

ట్విస్టర్లకు అమెరికా పెట్టింది పేరు. పెను తుఫాన్లకు, జల ప్రళయాలకు ఫిలిప్పైన్స్ పెట్టింది పేరు. కాగా జపాన్ అగ్ని పర్వత విస్ఫోటనాలకు పెట్టింది పేరు. గత సెప్టెంబర్ 27 తేదీన మౌంట్ ఒంటకే అనే పేరుగల అగ్ని పర్వతం చెప్పా పెట్టకుండా ఒక్కుమ్మడిగా బద్దలు కావడంతో ప్రమాదం ఊహించని పర్వతారోహకులు పలువురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. వారు తలపెట్టిన సాహస యాత్రను మృత్యు యాత్రగా మౌంట్ ఒంటకే మార్చివేసింది. మౌంట్ ఒంటకే, రాజధాని టోక్యోకు పశ్చిమ దిశలో 125…