ఎగరలేని మోడి విమానం -కార్టూన్

ఇది ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడి గారి పార్లమెంటు విమానం. ఈ విమానానికి ఒక రెక్క లోక్ సభ అయితే మరొక రెక్క రాజ్య సభ. ఇరు సభల్లో కూర్చొని ఉన్న సభ్యుల సంఖ్య ఆ రెక్కల కింద ఉండే ఇంజన్లు. మోడి/బి.జె.పి/ఎన్.డి.ఏ ప్రభుత్వానికి లోక్ సభలో నిఖార్సయిన మెజారిటీయే ఉంది. కానీ రాజ్య సభలో ఆ పార్టీకి మెజారిటీ లేదు. అనగా మోడి విమానానికి ఒక రెక్కకు ఒకటే ఇంజన్ ఉంటే మరో రెక్కకు ఏకంగా…