అచ్చే దిన్: అడ్డదారిలో గ్యాస్ ధర పెంపు

బి.జె.పి నేత నరేంద్ర మోడి హామీ ఇచ్చిన ‘మంచి రోజులు’ ప్రజల ముందుకు ఒక్కొక్కటి వచ్చి వాలుతోంది. 4.5 కోట్ల కుటుంబాలకు ఉపాధి ఇచ్చే చిల్లర వర్తకంలో ఎఫ్.డి.ఐ లు అనుమతించేది లేదన్నారు. ఆన్-లైన్ రిటైల్ మార్కెటింగ్ గేట్లను బార్లా తెరిచేశారు. ‘శ్రమయేవ జయతే’ అంటూ కార్మికుడిని ‘శ్రమ యోగి’ అని నెత్తిన పెట్టుకున్నామన్నారు. కార్మికుల హక్కులను నేల రాస్తూ కంపెనీలకు చిత్తానుసారం ‘హైర్ అండ్ ఫైర్’ చేసే హక్కును దఖలు పరిచారు. తాజాగా గ్యాస్ సిలిండర్…