దెబ్బకు దెబ్బ: అమెరికా రాయబారుల హోదా కుదించిన ఇండియా

భారత ఐ.ఎఫ్.ఎస్ (ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్) అధికారి దేవయాని అరెస్టుకు ఇండియా లేటుగా అయినా ఘాటుగా స్పందిస్తోంది. న్యూయార్క్ లోని ఇండియా కాన్సల్ జనరల్ కార్యాలయంలో డిప్యూటీ కాన్సల్ జనరల్ గా పని చేస్తున్న దేవయానిని అరెస్టు చేయడమే గాక దురహంకార పూరిత పద్ధతుల్లో ఆమెను బట్టలు విప్పించి వెతికారని, పెట్టీ దొంగలు, వ్యభిచారుణులు, హంతకులతో కలిపి పోలీసుల సెల్ లో నిర్బంధించారని వార్తలు వెలువడిన నేపధ్యంలో ఇండియాలోని అమెరికా రాయబారుల పట్ల తాము వ్యవహరిస్తున్న తీరును…