మియాన్మార్ జన జీవనం -ఫొటోలు

మియాన్మార్ (బర్మా) గురించిన వివరాలు ఇన్నాళ్ళూ పెద్దగా ప్రపంచానికి తెలియదు. విదేశీ పత్రికలపై ఉన్న ఆంక్షలు అందుకు కారణం కావచ్చు. గత డిసెంబర్ నుండి అక్కడి ప్రభుత్వం కొన్ని రాజకీయ సంస్కరణలు చేపట్టింది. వాటిలో భాగంగా గృహ నిర్భంధం నుండి ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమ నేత ‘ఆంగ్ సాన్ సూక్యీ’ ని విడుదల చేసింది. వివిధ కారణాలతో పార్లమెంటులో ఏర్పడిన ఖాళీలను నింపడానికి జరిపిన ఉప ఎన్నికల్లో సూక్యీ పార్టీ ‘ఎన్.ఎల్.డి’ ని పోటీ చేయడానికి అనుమతించింది. ఎన్నికల…