పునరద్భవిస్తున్న కార్మికవర్గం, చైనా విప్లవం భవిష్యత్తు -1

(పాఠకులకు గమనిక: అమెరికానుండి వెలువడే ‘మంత్లీ రివ్యూ’ పత్రికలో మింషి లీ రాసిన ఆంగ్ల రచనకు ఇది యధాతధ అనువాదం. రచయిత 1990-92 కాలంలో చైనాలో రాజకీయ ఖైదీగా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం ఈయన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఉతా, (సాల్ట్ లేక్ సిటి) లో ఎకనమిక్స్ బోధిస్తున్నాడు. మావో కాలంనాటి చైనాలోని సోషలిస్టు వ్యవస్ధ, ఇప్పటి పెట్టుబడిఉదారీ వ్యవస్ధలను తులనాత్మకంగా ఈ వ్యాసం పరిశీలిస్తుంది. సైద్ధాంతిక వ్యాసం అయినందున కొంత కఠినంగా ఉండవచ్చు.) జులై 2009లో జిలిన్‌లోని తొంఘువా…