బి.జె.పి సొంత క్విడ్-ప్రో-కో యే లలిత్ గేట్! -2

మానవతా సాయం? అయితే ‘మానవతా సాయం’ వాదనలోని డొల్లతనం త్వరలోనే బైటపడింది. లలిత్ మోడీ ‘ఇన్ స్టా గ్రామ్’ అనే ఫోటో షేరింగ్ సోషల్ వెబ్ సైట్ లో అప్పటి తేదీలలో ప్రచురించిన ఫోటోలు లలిత్ మోడీ విందు, విలాసాలలో తేలియాడుతున్న సంగతినే వెల్లడించాయి తప్ప ఆయన భార్య కేన్సర్ చికిత్స పొందుతున్న సంగతిని చూచాయగా నైనా తెలియజేయలేదు. బ్రిటిష్ పాస్ పోర్ట్ జారీ అయ్యేలా సాయం చేసిన బ్రిటన్, ఇండియా రాజకీయ పెద్దలకు తాను ఎంత…

లిబియాకు నాటో మానవతా సాయం బండారం

NATO: “Bah!  It’s just African immigrants dying of hunger.” [నాటో: అబ్బే! వీళ్ళు ఆకలితో చస్తున్న ఆఫ్రికా శరణార్ధులే. (లిబియన్లు కాదులే, మనకనవసరం)] Victor Nieto is a cartoonist in Venezuela.  His cartoons frequently appear in Aporrea and Rebelión among other sites.  Translation by Yoshie Furuhashi.  Cf. Barbara Lewis, “U.N. Says 10 Percent Fatality for Libya Sea Migrants” (Reuters, 13…