వాళ్ళు ఇండియా కోసం ఏమైనా చేస్తారు -మోడి

భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడి నుండి ఇంతవరకు వినని మాటలు వినబడుతున్నాయి. దాదాపు ప్రతి (భారతీయ) మతానికి చెందిన సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించినప్పటికీ ముస్లింల టోపీ (skull cap) ధరించడానికి మాత్రం నిర్ద్వంద్వంగా నిరాకరించిన నరేంద్ర మోడి ఈ రోజు ముస్లింల దేశభక్తిపై పొగడ్తల వర్షం కురిపించారు. “నా అవగాహన ఏమిటంటే, వాళ్ళు మన దేశ ముస్లింలకు అన్యాయం చేస్తున్నారు. భారతీయ ముస్లింలు వారి ట్యూన్ లకు నాట్యం చేస్తారని ఎవరైనా భావించినట్లయితే వారు భ్రమల్లో ఉన్నట్లే”…