ప్రతిపక్షం చేతికి ‘మత మార్పిడి’ ఆయుధం! -కార్టూన్

మత మార్పిడులు ఎప్పటి నుండో బి.జె.పి రాజకీయ అస్త్రాల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. మత మార్పిడులను భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టగల ఆయుధంగా తయారు చేసుకున్న బి.జె.పి అనేకమార్లు దాన్ని ప్రయోగించి ఓట్లు నొల్లుకుంది. అయితే అది అధికారంలో లేనంతవరకు మాత్రమే ఆయుధం కాగలదని, అధికారంలోకి వచ్చాక ఎదురు తిరగుతుందని ఈ కార్టూన్ సూచిస్తోంది. కార్టూన్ లో ఉన్న మరో అంశం పిల్లిలా ఉన్న ప్రతిపక్షం మత మార్పిడుల వల్ల పులిగా మారిపోయిందని. బలం లేక, ఐక్యత కొరవడి, అధికార పక్షం…