మంచుతో శిల్పాలు చెక్కినారు…

మనిషి సృజనాత్మకతకు అవధుల్లేవు అనడానికి ఈ మంచు శిల్పాలు ఒక సూచిక. శిల్పాల సంగతి అటుంచి చైనాలో మంచుతో ఏకంగా భవనాలే నిర్మించడం ఫొటోల్లో చూడొచ్చు. ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉన్న దేశాల ప్రజలకే ఈ మంచు శిల్పాలు చెక్కే అవకాశం వస్తుందనుకుంటాను. అంటార్కిటికాకు దగ్గర్లో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ లలో కూడా శిల్పాలు చెక్కే మంచు అందుబాటులో ఉంటుందేమో. బిగ్ బెన్ గడియారం దగ్గర్నుండి వివిధ జంతువులు, వివిధ మైధాలజీల పాత్రలు, టైటానిక్ పడవలాంటి ఘటనల వరకూ భారీ…