టీచర్లు చితకబాదడంతో స్కూల్ పిల్లాడు మృతి

పదేళ్ళ స్కూల్ పిల్లాడిని ఇద్దరు టీచర్లు దారుణంగా కొట్టడంతో అబ్బాయి చనిపోయాడు. ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాలలో 4వ తరగతి చదువుతున్న అస్లాన్ అన్సారీ చేసిన తప్పుకూడా ఏమీ లేదు. స్కూల్ లో ఉన్న బకెట్ ని ఎవరో పగలగొట్టారని అస్లాన్ నవంబర్ 16న టీచర్లకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఫిర్యాదు చేశాక అక్కడ ఉన్న ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు అస్లాన్ నే కొట్టడం మొదలుపెట్టారు. బకెట్ పగలకొట్టింది తాను కాదని పిల్లాడు వేడుకుంటున్నా వినకుండా అస్లాన్ ని చితగ్గొట్టారు. దానితో…