వ్యవసాయ సబ్సిడీలు, దళారీ వ్యవస్ధ

(“‘ఎస్&పి’ తాకి ‘ఇ.యు’ ఓడ మునక” పోస్టు కింద సంజయ్ గారు ఓ వ్యాఖ్య రాశారు. వ్యాఖ్యలో ఫస్ట్ పోస్టు వెబ్ సైట్ లో వచ్చిన ఒక ఆర్టికల్ లింక్ ఇస్తూ విశ్లేషించమని కోరారు. సంజయ్ గారి కోరిక మేరకు ఈ ఆర్టికల్ రాసి ప్రచురిస్తున్నాను. -విశేఖర్) నూతన ఆర్ధిక విధానాలు రైతులు, కార్మికులకు హాని చేస్తున్నాయన్న నిజాన్ని మరుగుపరచడానికి ఇటువంటి అర్ధ సత్యాలతో కూడిన వాదనలు చాలా వ్యాప్తిలోకి తెచ్చారు. ‘ఫస్ట్ పోస్టు’ ఆర్టికల్ లోనే…