పనామా పేపర్స్: అమెరికా ఫైనాన్స్ ప్రయోజనాలే లక్ష్యం -4

(3వ భాగం తరువాత………..) అమెరికా ఫైనాన్స్ కంపెనీలే లబ్దిదారులు ఒక నేరం జరిగినప్పుడు పోలీసులు లేదా నేర విచారణ సంస్థలు ఒక అంశంపై తప్పనిసరిగా దృష్టి పెడతాయి. ఆ నేరం వల్ల లబ్ది పొందేది ఎవరు? అని ప్రశ్నించుకుంటారు. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికితే నేర విచారణ అనేక కేసుల్లో పూర్తయి పోతుంది. అనేకానేకానేక పరిణామాలు నిత్యం విడివిడిగా, జమిలిగా చోటు చేసుకునే ప్రపంచ కార్యరంగంలో చోటు చేసుకునే పరిణామాలకు కారణాలు కనిపెట్టడం మామూలు కంటికి కష్ట…

ఈ‌యూ ఆధిపత్యం నిలువరించే ఆయుధం: రిఫరెండం

రిఫరెండం అంటే భారత పాలకవర్గాలకు ఎనలేని భయం. వారికి జనం అభిప్రాయాల పట్ల అస్సలు గౌరవం ఉండదు. జనం గొర్రెలు అని వారి నిశ్చితాభిప్రాయం. ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే వారికి జనం అభిప్రాయాలు కావాలి. అభిప్రాయాలూ అంటే అభిప్రాయాలు కాదు. ఓటు ద్వారా వ్యక్తం అయ్యే వారి ఆమోదం మాత్రమే కావాలి. ఆ ఓటు సంపాదించడానికి ఎన్ని జిత్తులు వేయాలో అన్నీ వేస్తారు. ఆనక వారిని నట్టేట్లో వదిలేసి పోతారు. ఐరోపా దేశాల్లో అలా కాదు. రిఫరెండం…