బ్రెగ్జిట్ పై బ్యాంక్సీ టేక్ -వీధి చిత్రాలు

లండన్ కు చెందిన వీధి చిత్రాల కళాకారుడు బ్రెగ్జిట్ పై తన కళాలోచనను తాజా వీధి చిత్రం ద్వారా పంచుకున్నాడు. తన వీధి చిత్రాల ద్వారా ప్రపంచ వ్యాపితంగా అత్యంత పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించినప్పటికీ తానెవరో ప్రపంచానికి తెలియనివ్వని బ్యాంక్సీ ఎక్కడ గోడపై ఒక గీత గీసిన సంచలనమే. పశ్చిమ సామాజిక, సాంస్కృతిక విలువలపై విమర్శలతో ప్రారంభించి రాజకీయ విమర్శల వరకూ ప్రయాణించిన బ్యాంక్సీ వీధి చిత్రాలు సామాన్య ప్రజలకు కన్నుల పండుగ, అనామ్దాదాయకం కాగా ధనిక…

న్యూయార్క్ లో బ్యాంక్సీ వీధి చిత్రాల జాతర

చాలా కాలంగా బ్యాంక్సీ వీధి చిత్రాల సందడి కళా ప్రియులకు కరువైపోయింది. బ్రిటిష్ రాణి ఎలిజబెత్ II సింహాసనం అధిష్టించి 60 యేళ్ళు పూర్తయిన సందర్భంగా బాల కార్మికుడు బ్రిటిష్ పతాకాన్ని మిషన్ పై కుడుతున్న బొమ్మను గీసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాంక్సీ జాడ లేదు. మళ్ళీ ఇన్నాళ్లకు “Better Out Than In” శీర్షికతో అక్టోబర్ నెల అంతా న్యూయార్క్ నగరంలోని పలు చోట్ల వీధి చిత్రాలు గీసి పలువురు కళా ప్రియులకు విస్మయానందాలను పంచి…

అబద్ధాన్ని పదే పదే చెబితే అది…. -మొగుల్ స్ట్రిట్ ఆర్ట్

బేంక్సీ అంత కాకపోయినా ఆ తరహాలో చిత్రకళను అభ్యసిస్తున్న వీధి చిత్రకారుల్లో మొగుల్ ఒకరు. స్వీడ దేశస్ధుడయిన మొగుల్ గీసిన ఈ వీధి చిత్రం స్టాక్ హోం నగరంలొని ఒక గోడ మీద గీసినది. అబద్ధాన్ని పదే పదే చెబితే నిజం అవుతుందని మనకు తెలిసిన సామెత. రాజకీయ నాయకులు అబద్ధాని నిజం చేసే కళను తమ వ్రుత్తిగా స్వీకరించారని మొగుల్ వీధి చిత్రం సూచిస్తోంది. అదెంత నిజమో ఎల్లరకు తెలిసిందే కదా.  నాలుగుకోట్ల కుతుంబాలకు ఉపాధి కల్పించే చిల్లరవర్తకంలో…

‘లండన్ ఒలింపిక్స్ 2012’ స్ట్రీట్ ఆర్ట్ -ఫోటోలు

ప్రఖ్యాత వీధి చిత్రకారుడు బ్యాంక్సీ, లండన్ లో ఒలింపిక్స్ క్రీడలు జరుగుతున్న సందర్భంగా రెండు వీధి చిత్రాలను తన వెబ్ సైట్ లో ప్రదర్శించాడు. ఈ చిత్రాలు ఏ వీధిలో ఉన్నదీ ఇంకా ఎవరికీ తెలిసినట్లు లేదు. బ్యాంక్సీ కూడా ఆ వివరాలేవీ చెప్పలేదు. (ఆ మాటకొస్తే తన వెబ్ సైట్ లో ఆయన ఉంచిన ఏ చిత్రానికీ వివరాలు లేవు.) వెబ్ సైట్ లో ప్రదర్శించేదాకా ఆ చిత్రాల సంగతి ఎవరికీ తెలిసినట్లు కూడా కనిపించడం…

బ్యాంక్సీ వీధి చిత్రాలు… కాదు, కాదు, పెయింటింగ్స్ -ఫొటోలు

బ్యాంక్సీ, వీధి చిత్రాలకు చిరునామా అని పాఠకులకు తెలిసిన విషయమే. కులీన వర్గాల ‘అధారిటేరినియనిజం’ పై చాచి కొట్టేలా ఉండే బ్యాంక్సీ వీధి చిత్రాలకు ప్రపంచ వ్యాపితంగా, ముఖ్యంగా పశ్చిమ దేశాల్లో, లెక్కకు మిక్కిలిగా అభిమానులు ఏర్పడ్డారు. ఈ టపాలో ఇస్తున్నవి బ్యాంక్సీ వీధి చిత్రాలు కావు గానీ, వాటికి ఏ మాత్రం తగ్గనివి. కాసిన్ని గీతల్లో, స్టెన్సిల్ టెక్నిక్ తో అధికార మదానికి  బ్యాంక్సీ ఇచ్చే షాక్ ట్రీట్ మెంట్, అపహాస్యం, సునిశిత విమర్శ ఈ…