ఇండియా బ్యాంకుల రేటింగ్ తగ్గించిన ‘మూడీస్’

‘మూడీస్ ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్’ సంస్ధ భారత దేశ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్ధ రేటింగ్ తగ్గించింది. ‘స్ధిరం’ (స్టేబుల్) నుండి ‘ప్రతికూలం’ (నెగిటివ్) రేటింగ్ కు తగ్గించింది. భారత దేశ ఆర్ధిక వృద్ధి నెమ్మదించడం, ఆస్తుల క్వాలిటీ విదేశాల్లో దెబ్బతినడం, బ్యాంకుల పెట్టుబడీకరణ, లాభదాయకత దెబ్బతినడం రేటింగ్ తగ్గించడానికి కారణాలుగా మూడీస్ పేర్కొంది. ఆర్ధిక వృద్ధి అంచనా తగ్గించుకోవడం, ప్రభుత్వం అధికంగా అప్పులు తెచ్చుకోవడం వల్ల ప్రవేట్ క్రెడిట్ మార్కెట్ లో నిధుల లభ్యతను తగ్గించివేస్తుందనీ దానివల్ల ప్రవేట్ అప్పు…