క్రికెటర్ ఫిలిప్ హ్యూస్ ఇక లేడు

ఏది జరగకూడదని అనుకున్నామో అదే జరిగింది. క్రికెట్ అభిమాన ప్రపంచం అంతా ఏది జరగాలని కోరుకుందో అందుకు విరుద్ధమైనదే జరిగింది. బౌన్సర్ బంతి దెబ్బకు కుప్ప కూలిన ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ ఫిలిప్ హ్యూస్ (Philip Hughes) డాక్టర్లు కలుగ జేసిన కోమా నుండి మరి కోలుకోలేదు. మెదడుకు తీవ్ర గాయం తగలడంతో గాయం తగ్గడానికి డాక్టర్లు సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. ఆపరేషన్ ఫలితం ఏమిటో 48 గంటలు గడిస్తే గాని తెలియదని వారు ప్రకటించారు. కానీ వారి…