టర్కీ: బొగ్గు గని కూలి 300కి పైగా దుర్మరణం!

గని ప్రమాదాలకు పేరు పొందిన టర్కీ మరోసారి తన పేరు నిలుపుకుంది. పశ్చిమ టర్కీ నగరం సోమా లో బొగ్గు గని కూలి 300 మందికి పైగా దుర్మరణం చెందారు. ఇప్పటివరకూ 245 మంది మరణాలను అధికారులు ధృవీకరించారని బి.బి.సి తెలిపింది. మరో 120 మంది వరకు మరణించి ఉంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. 450 మంది బతికి బైటపడ్డారని తెలుస్తోంది. జీవించి ఉన్నవారి ప్రాణాలు నిలపడానికి ఆక్సిజన్ వాయువును గనిలోకి పంపింగ్ చేస్తున్నారు. మంగళవారం ఉదయం జరిగిన…