మోడి వేవ్ అయింది, ఇక బేడీ వేవ్ మిగిలింది!

బి.జె.పికి సంబంధించి ఢిల్లీ ఎన్నికల ప్రచార సరళిని పట్టిచ్చే కార్టూన్ ఇది. లోక్ సభ ఎన్నికలకు చాలా రోజుల ముందు నుండే దేశంలో మోడి గాలి వీస్తోందని హిందూత్వ అభిమాన గణం విస్తృతంగా ప్రచారం మొదలు పెట్టింది. కొన్ని ప్రాంతీయ, జాతీయ పత్రికలు, ఛానెళ్లు కూడా దానికి సహకరించాయి. ‘తెలుగు దేశం’లో కూడా ప్రధాన పత్రికలు కొన్ని ‘గుజరాత్ అభివృద్ధి నమూనా’ను ఆకాశానికి ఎత్తేస్తూ వరుసగా స్టోరీలు ప్రచురించాయి. సామాజిక వెబ్ సైట్లలోనైతే ఇక చెప్పనవసరం లేదు.…