బంగ్లాదేశ్ ఫ్యాషన్ విధ్వంసం -4 కార్టూన్లు

ప్రపంచం నలుమూలలకి ఫ్యాషన్ దుస్తుల్ని అందించే బంగ్లాదేశ్ బట్టల ఫ్యాక్టరీ కార్మికుడి వేతనం నెలకి 38 డాలర్లు. అంటే దాదాపు 2 వేల రూపాయలు. దుస్తుల తయారీకి వినియోగించే శ్రమలో అతి కొద్ది భాగం మాత్రమే దాని సొంతదారుకు దక్కగా మిగిలినదంతా ఫ్యాక్టరీ ఓనరు, ఆ ఫ్యాక్టరీ నడిచే భవనం ఓనరు. తయారైన దుస్తుల్ని అద్దాల ఎ.సి గదుల్లో పెట్టి అమ్మే ఫ్యాషన్ దుకాణం ఓనరు, వీళ్ళకు ఫైనాన్స్ అందించే వడ్డీ వ్యాపారి…. ఇలాంటివారంతా పంచుకు తింటున్నారు.…

బంగ్లాదేశ్ ప్రమాదం: ఆదుకోడానికి ముందుకు రాని కంపెనీలు

బంగ్లాదేశ్ లో ఎనిమిది అంతస్ధూల భవనం కూలిపోయి 400 మందికి పైగా మరణించిన ప్రమాదంలో బాధిత కార్మికులను ఆడుకోడానికి పశ్చిమ దేశాల కంపెనీలు ముందుకు రావడం లేదు. కూలి పోయిన భవనంలో నడుస్తున్న అనేక బట్టల తయారీ కంపెనీలు ప్రధానంగా అమెరికా, ఐరోపా దేశాల బహుళజాతి కంపెనీలకు దుస్తులు సరఫరా చేస్తాయి. నెలకు 38 డాలర్లు చెల్లించే అత్యంత హీనమైన వేతనాలతో బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్ల లాభాలు గుంజే ఫ్యాషన్ బట్టల కంపెనీలు తమకు లాభాలు ఆర్జించిపెడుతున్న…