దళిత ద్వేషం, హిందూ ఉన్మాదంతో కుళ్లిపోతున్న బూతుగాడి బూతులివే

పాఠకులు ముందుగా నన్ను క్షమించాలి. బూతు వెధవల ‘బూతు దాడి’ ఎదుర్కోవడానికి నాకు మరో మార్గం కనిపించడం లేదు. వీళ్లకి చదువు ఎలా అబ్బిందో తెలియదు గానీ ‘సమాచార విప్లవం’ ద్వారా సామాన్యులకి అందుబాటులోకి వచ్చిన బ్లాగింగ్ వేదికల్ని కూడా బూతులతో నింపేస్తున్నారు. సభ్యత మరిచి పదిమందిలో బూతులు మాట్లాడేవారిని నలుగురూ ఈసడించుకుంటారు. అలాంటివారు తోటివారి ఈసడింపులతోనయినా బుద్ధి తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ బ్లాగ్బూతుగాళ్లకి ఆ అవకాశం లేకుండా పోతోంది. వీళ్ళ బూతుల్ని బహిరంగం…

నా బ్లాగ్ లో బూతులు రాస్తున్నవారి ఐ.పి నంబర్లు ఇవే

1) 82.28.154.58 2) 141.0.8.142 మొదటి ఐ.పి నెంబరు నుండి ఓ పది సార్లు బూతు వ్యాఖ్యానాలు వచ్చాయి. ఈ ఐ.పి నెంబర్ ప్రాక్సీ కాకపోతే ఆ వ్యక్తి ఇంగ్లండ్ నుండి పోస్ట్ చేస్తున్నట్లు అర్ధం అవుతోంది. ఆ మధ్య వరకూ బ్లాగ్ ను పొగుడుతూ రాసి, ఆ తర్వాత తిట్టడం మొదలు పెట్టిన వ్యక్తే ఈ బూతులు కూడా రాస్తున్నాడా అన్న అనుమానం కలుగుతోంది. కాదేమో అని కూడా అనిపిస్తోంది. రెండో నెంబరు నుండి నాలు…