స్పెయిన్ హోళీ ‘లా టొమాటినా’ -ఫోటోలు

పండుగలు ఎలా ప్రారంభం అవుతాయో తెలియజేసే పండగ స్పెయిన్ లో ఓ పట్టణం వారు జరుపుకునే ‘లా టొమాటినా’. వివిధ సంస్కృతుల మధ్య పైకి కనిపించని ఉమ్మడి ప్రవాహం ఉంటుందని కూడా ఈ పండగ తెలియజేస్తుంది. ఇటీవలే (1945) మొదలైనందున స్పెయిన్ ‘టమోటా యుద్ధం’ పండుగ మూలం ఏమిటో స్పష్టంగా రికార్డయింది. ఆగస్టు నెలలో చివరి బుధవారం నాడు జరుపుకునే ఈ పండుగ రోజున అక్కడ చేరిన జనం ఒక గంట పాటు టమోటాలు ఒకరిపై ఒకరు…