కాశ్మీర్: మిగిలిన వారినీ చంపాలని చూశారా?

కాశ్మీరులో కారుపై సైన్యం కాల్పులు జరిపిన ఘటనలో ఇద్దరు బులెట్ గాయాలతో తప్పించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. గాయాలు కాకుండా తప్పించుకున్న బాసిం పరుగెత్తి పారిపోవడం వల్ల బతికిపోయాడే తప్ప సైన్యం కాల్పులు జరపడం ఆపడం వల్లనో లేదా కారు ఆపడం వల్లనో కాదని తెలుస్తోంది. దుర్ఘటన నుండి గాయాలు కాకుండా తప్పించుకున్న బాసిం అహ్మద్ చెప్పిన వివరాలను బట్టి కారు విద్యుత్ స్తంబానికి గుద్దుకుని ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా సైనికులు కాల్పులు కొనసాగించారు. కారు తలుపు తీసుకుని…