హుస్సేన్ ఒబామాది ఏ మతం?

అమెరికా అధ్యక్షుడు బారక్ ఒబామా మతం ఏమిటన్నది అనేకమంది అమెరికన్లకు ఇప్పటికీ అంతు చిక్కని ప్రశ్న. ఆయన ముస్లిం అని నమ్మేవారు అనేకమంది ఉన్నారు. ముఖ్యంగా రిపబ్లికన్ పార్టీని అభిమానించే అమెరికన్ ఓటర్లలో మెజారిటీ ఒబామా ముస్లిం మతానికి చెందిన కుటుంబం నుండే వచ్చారని గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. ఆయనది ఏ మతమో తెలియదు అని చెప్పేవారిని కూడా కలుపుకుంటే ఆయన క్రైస్తవులు అని నమ్మనివారి సంఖ్య ఇంకా అనేక రెట్లు ఉంటుంది. బారక్ ఒబామా పూర్తి పేరు…