వినూత్న కళా ప్రదర్శన ‘బర్నింగ్ మేన్’ -ఫోటోలు

అమెరికా ఎడారి రాష్ట్రం నెవాడాలో ప్రతి సంవత్సరం ఓ వినూత్న కళా ప్రదర్శన జరుగుతుంది. దీనికి ‘బర్నింగ్ మేన్ ఫెస్టివల్ అని పేరు. అమెరికా పశ్చిమ తీరానికి ఒక రాష్ట్ర వరుస దూరంలో ఉండే నెవాడా ఎడారి వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది. ఎల్-నినో వల్ల ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో వేడి గాలులు, తక్కువ వర్షపాతంతో కూడిన వాతావరణం ఉంటే నెవాడాలో మాత్రం వర్షాలు కురుస్తాయి. నెవాడాలోని బ్లాక్ రాక్ ఎడారిలో బర్నింగ్ మేన్ వెస్టివల్ ప్రతి యేడూ…