ఉడుకుతున్న నల్లజాతి ఆగ్రహమే బాల్టిమోర్ అల్లర్లు! -ఫోటోలు

అమెరికా ఇప్పుడు భూతల స్వర్గం కాదు భూతల నరకం! ప్రపంచంలో రెండో పెద్ద ప్రజాస్వామ్య రాజ్యం కాదు, ప్రపంచంలోనే అత్యంత కరుడుగట్టిన పోలీస్ స్టేట్! ఆ రాజ్యంలో మైనారిటీ జాతులు మనుషులు కానక్కరలేదు. వారు నల్లజాతి వారు కావచ్చు, లాటినోలు కావచ్చు, తలపాగా ధరించే భారతీయులు కావచ్చు, ముస్లింలు కావచ్చు. వారెవరికీ పౌర హక్కులు సరే, మానవ హక్కులే ఉండవు! నానాటికీ సంక్షోభాల ఊబిలో కూరుకుపోతున్న అమెరికా సామ్రాజ్యవాద రాజ్యం ఆ ఊబి నుండి బైటపడేందుకు ఇతర…